Podatki/opłaty importowe

KRAJE UE

Od 29.09.22, zamówienia złożone od tej daty, NIE BĘDĄ NALEŻNE DODATKOWYCH PODATKÓW/OPŁAT IMPORTOWYCH od zamówień o wartości poniżej 150 € z krajów Unii Europejskiej. Cena zapłacona przy kasie jest ostateczną ceną, którą zapłacisz i nie będą wymagane żadne dodatkowe opłaty po przybyciu do kraju docelowego.

UWAGA: Zamówienia powyżej 150 € mogą nadal podlegać podatkom/opłatom importowym.

KRAJE SPOZA UE

W przypadku zamówień do wszystkich krajów spoza Unii Europejskiej mogą być nadal należne podatki/opłaty importowe. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie takie opłaty. Amicci NIE BĘDZIE zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek ceł importowych lub podatków w żadnych okolicznościach.