Importskatter/avgifter

EU-LÄNDER

Från och med den 29/09/22, beställningar gjorda från detta datum, kommer det INGA EXTRA IMPORTSKATT/AVGIFTER att betalas på beställningar under värdet 150 € från länder i Europeiska unionen. Priset som betalas i kassan är det slutliga priset du kommer att betala och inga extra avgifter kommer att krävas vid ankomst till destinationslandet.

OBS: Beställningar över 150 € kan fortfarande vara föremål för importskatter/avgifter.

ICKE-EU-LÄNDER

För beställningar till alla länder utanför EU kan importskatter/avgifter fortfarande vara skyldiga. Kunden är ansvarig för sådana avgifter. Amicci KOMMER INTE att vara skyldig att betala några importtullar eller skatter under några omständigheter.