Vagn
Din varukorg är för närvarande tom.

Användarvillkor

Denna sida anger villkoren under vilka du använder www.amicci.comObservera att all användning av denna webbplats innebär att du godkänner följande villkor.

Webbplatsägaren, inklusive dotterbolag och dotterbolag ("Webbplats"eller"Webbplatsägare"eller"vi"eller"oss"eller"vår") tillhandahåller informationen på denna webbplats eller någon av sidorna som utgör webbplatsen ("webbplatsen") till besökare ("besökare") (kumulativt kallade"du"eller"din"hädanefter) enligt de villkor som anges i dessa webbplatsvillkor, integritetspolicyn och alla andra relevanta villkor, policyer och meddelanden som kan vara tillämpligt på en specifik sektion eller modul på denna webbplats.

ALLMÄN

Denna webbplats gör transaktioner i följande valutor, beroende på fraktland:

 • GBP
 • USD
 • EURO
 • JPY
 • AUD
 • CA
 • HK
 • CNY
 • DKK
 • KRW
 • GNUGGA
 • kr
 • SGD
 • TWD

Alla andra valutor är ungefärliga omvandlingar endast för visningsändamål.

Alla avtal i ditt erbjudande om att köpa varor är helt beroende av deras tillgänglighetVårt bekräftelse av orderacceptans via e-post eller webb är inte en garanti för leveransI händelse av att varorna du har beställt inte är tillgängliga kommer du att kontaktas och alternativ eller full återbetalning erbjudsOm vi bara kan utföra en del av din beställning, kommer betalningen att tas för hela din beställning, och vid avsändning kommer en full återbetalning för de otillgängliga varorna att göras.

Betalningar kan göras med någon av metoderna som anges i betalningssektionen nedanDet totala beloppet kommer att debiteras ditt konto när vi har accepterat ditt erbjudande om att köpa varor från oss.

DITT AVTAL MED   WWW.AMICCI.COM

Dessa villkor tillsammans med vår faktura och integritetspolicy utgör avtalet mellan dig och oss angående tillhandahållandet av varor som du har erbjudit dig att köpaDessa villkor ersätter alla andra förslag, både fonetiska och skriftliga.

Vid beställning ger vi inte ett lagligt erbjudande att tillhandahålla de beställda varornaVi inbjuder dig att lämna ett juridiskt erbjudande till oss för att du ska köpa varornaDet är helt upp till vårt gottfinnande att avslå eller acceptera ditt köperbjudande.

Detta avtal bekräftas först när vi har accepterat ditt erbjudande om att köpa varorna och har skickat en faktura eller ett leveranskvitto till dig som inkluderar datumet för avtalet accepteras vilket kommer att vara det datum som visas på nämnda faktura eller kvitto.

BETALNINGSINFORMATION

Vi accepterar för närvarande följande betalningssätt:

 • Mastercard
 • Visa (debet och kredit)
 • American Express
 • Laybuy
 • Klarna

Betalning kan endast göras med hjälp av metoderna ovan, och betalning för hela ditt beställningserbjudande kommer att tas omedelbart om du inte använder Laybuy/Klarna, varvid den första delbetalningen tas omedelbart och sedan saldot på överenskomna datumDet totala beloppet du betalar är detsamma oavsett betalningssätt.

Alla betalningar är säkra och hanteras av PayPal och Shopify.

LAGA KREDIT- OCH PRESTOKORT

Presentkort och kreditnotor, både för butiker och online är giltiga i 12 månader från utfärdandedatum.

LEVERANS

Vi strävar efter att leverera alla beställningar så snabbt som möjligtLeveranstider som anges på hemsidan är inte på något sätt en garanti och baseras på uppskattningarDetta beror på tredjepartsfaktorer som kan orsaka förseningar.

VÅR RETURPOLICY

Vår returpolicy för webbbutik innebär att om du inte är helt nöjd med varorna du har fått, kan du returnera dem till oss inom 14 dagar efter mottagandet, förutsatt att de är i original återförsäljningsbart skickNär du har returnerat har du rätt att få ett utbyte eller en återbetalning, vilket inte inkluderar kostnaden för originalporto och förpackningVi kan inte återbetala eller byta varor som verkar ha varit slitna, tvättade eller inte är i originalskickDetta påverkar inte och kommer utöver dina lagstadgade rättigheter som konsumentVänligen bifoga det ifyllda returformuläret med dina varor, eftersom inget formulär kan leda till att det tar längre tid att behandla returenSe till att alla returnerade varor är väl emballerade, så att de inte skadas i postenSe till att alla returpaket skickas med en spårbar, försäkrad tjänst, eftersom vi inte kan ta ansvar för föremål som skadats eller förlorats under returtransportenObservera - Ovanstående information avser endast returer på varor köpta via Amiccis webbplats, inte i någon av våra fysiska butikerSe butiken för sådan information.

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

Även om alla ansträngningar görs för att uppdatera informationen på denna webbplats, lämnar varken webbplatsägaren eller någon tredje part eller data- eller innehållsleverantör några utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda i lag eller resterande, beträffande ordningsföljden, riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos information, åsikter, aktiekursinformation, forskningsinformation, data och/eller innehåll på webbplatsen (inklusive men inte begränsat till all information som kan tillhandahållas av tredje part eller data- eller innehållsleverantörer) ("information") och ska inte på något sätt vara bunden av någon information som finns på webbplatsenWebbplatsägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta utan föregående meddelande, någon aspekt eller funktion av denna webbplatsIngen information ska tolkas som råd och information erbjuds endast i informationssyfte och är inte avsedd för handelsändamålDu och ditt företag litar på informationen på denna webbplats på egen riskOm du hittar ett fel eller utelämnande på denna webbplats, vänligen meddela oss.

VARUMÄRKEN

Varumärkena, namnen, logotyperna och tjänstemärkena (sammantaget"varumärken") som visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör webbplatsens ägareIngenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt att använda något varumärke utan föregående skriftligt tillstånd från webbplatsägaren.

EXTERNA LÄNKAR

Externa länkar kan tillhandahållas för din bekvämlighet, men de ligger utanför webbplatsägarens kontroll och ingen representation görs om deras innehållAnvändning eller tillit till externa länkar och innehållet på dem sker på egen riskNär du besöker externa länkar måste du hänvisa till den externa webbplatsens användarvillkorInga hypertextlänkar ska skapas från någon webbplats som kontrolleras av dig eller på annat sätt till denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från webbplatsägarenKontakta oss om du vill länka till denna webbplats eller vill begära en länk till din webbplats.

OFFENTLIGA FORUM OCH ANVÄNDARANMÄLAN

Webbplatsägaren är inte ansvarig för något material som skickas till de offentliga områdena av dig (som inkluderar anslagstavlor, värdsidor, chattrum eller något annat offentligt område som finns på webbplatsenAllt material (oavsett om det har skickats in av dig eller någon annan användare) är inte godkänt, granskat eller godkänt av webbplatsägarenWebbplatsägaren förbehåller sig rätten att ta bort allt material som skickats in eller lagts upp av dig i de offentliga områdena, utan meddelande till dig, om den blir medveten om och bestämmer, efter eget gottfinnande att du är eller det finns sannolikhet att du kan, inklusive, men inte begränsat till:

 • förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka rättigheterna för andra användare eller tredje part;
 • publicera, publicera, distribuera eller sprida ärekränkande, obscent, oanständigt eller olagligt material eller information;
 • lägga upp eller ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av webbplatsägarens och/eller tredje parts datorsystem och/eller nätverk;
 • bryter mot någon upphovsrätt, varumärke, andra tillämpliga Storbritannien eller internationella lagar eller immateriella rättigheter som tillhör webbplatsens ägare eller någon annan tredje part;
 • skicka in innehåll som innehåller marknadsförings- eller reklammaterial som är avsett att rekrytera affärer.

Du samtycker vidare till att inte använda webbplatsen för att skicka eller posta något meddelande eller material som är olagligt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, oanständigt, hotfullt, skadligt, vulgärt, obscent, sexuellt orienterat, rasistiskt kränkande, profant, pornografiskt eller bryter mot någon tillämplig lag och du håller härmed webbplatsägaren skadeslös från förlust, ansvar, skada eller kostnad av vilken karaktär som helst som webbplatsägaren eller någon tredje part kan lida som orsakas av eller hänförlig till, vare sig direkt eller indirekt, din användning av webbplatsen för att skicka eller lägga upp något sådant meddelande eller sådant material.

GARANTIER

Webbplatsägaren lämnar inga garantier, representationer, uttalanden eller garantier (vare sig uttryckliga, underförstådda i lag eller resterande) angående webbplatsen, informationen på webbplatsen, din eller ditt företags personliga information eller material och information som överförs via vårt system.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Webbplatsägaren ska inte vara ansvarig för och frånsäger sig allt ansvar för förlust, ansvar, skada (oavsett om direkt, indirekt eller följd), personskada eller utgifter av något slag som kan drabba dig eller någon tredje part (inklusive ditt företag) ), som ett resultat av eller som kan hänföras, direkt eller indirekt, till din åtkomst och användning av webbplatsen, all information som finns på webbplatsen, din eller ditt företags personliga information eller material och information som överförs via vårt systemI synnerhet ska varken webbplatsägaren eller någon tredje part eller data- eller innehållsleverantör på något sätt hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person, firma eller bolag för någon förlust, ansvar, skada (oavsett om direkt eller följd), personskada. eller utgifter av något slag som uppstår till följd av förseningar, felaktigheter, fel i eller utelämnande av aktiekursinformation eller överföring därav, eller för åtgärder som vidtas med anledning av detta eller föranledda därav eller på grund av bristande prestanda eller avbrott, eller uppsägning därav.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsägaren lämnar inga garantier eller utfästelser om att informationen på webbplatsen är lämplig för användning i någon jurisdiktion (förutom Storbritannien)Genom att gå in på webbplatsen garanterar och intygar du för webbplatsens ägare att du har laglig rätt att göra det och att använda information som görs tillgänglig via webbplatsen.

HELA AVTALET

Dessa webbplatsvillkor utgör det enda dokumentet för avtalet mellan dig och webbplatsägaren i förhållande till din användning av webbplatsenVarken du eller webbplatsägaren ska vara bundna av någon uttrycklig tyst eller underförstådd representation, garanti, löfte eller liknande som inte anges häriOm inte annat specifikt anges ersätter och ersätter dessa webbplatsvillkor och alla tidigare åtaganden, åtaganden eller utfästelser, vare sig de är skriftliga eller muntliga, mellan dig och webbplatsägaren med avseende på din användning av webbplatsen.

ÄNDRING

Webbplatsägaren kan när som helst ändra alla relevanta villkor, policyer eller meddelandenDu bekräftar att genom att besöka webbplatsen då och då, kommer du att bli bunden till den aktuella versionen av de relevanta villkoren ("den nuvarande versionen") och, såvida det inte anges i den aktuella versionen, kommer alla tidigare versioner att ersättas av aktuell versionDu är ansvarig för att granska den då aktuella versionen varje gång du besöker webbplatsen.

KONFLIKT

Om någon konflikt eller motsägelse uppstår mellan bestämmelserna i dessa webbplatsvillkor och andra relevanta villkor, policyer eller meddelanden, ska de andra relevanta villkoren, policyerna eller meddelandena som specifikt relaterar till en viss sektion eller modul på webbplatsen råda med avseende på din användning av den relevanta delen eller modulen på webbplatsen.

AVSTÅND

Ingen överseende eller förlängning av tid som varken du eller webbplatsägaren kan ge den andra kommer att utgöra ett avstående från eller, vare sig genom estoppel eller på annat sätt, begränsa någon av de befintliga eller framtida rättigheterna för givaren enligt detta, utom i händelse av eller i den mån upplåtaren har undertecknat en skriftlig handling som uttryckligen avstår från eller begränsar sådana rättigheter.

AVTRÄDANDE

Webbplatsägaren ska ha rätt att överlåta, överlåta och delegera alla eller några av sina rättigheter och skyldigheter i form av relevanta villkor, policyer och meddelanden till tredje part.

SKÄRBARHET

Alla bestämmelser i relevanta villkor, policyer och meddelanden är, oavsett det sätt på vilket de har grupperats eller länkats grammatiskt, avskiljbara från varandraVarje bestämmelse i relevanta villkor, policyer och meddelanden, som är eller blir omöjliga att verkställa i någon jurisdiktion, oavsett om det beror på ogiltighet, ogiltighet, olaglighet, olaglighet eller av någon anledning, ska endast i sådan jurisdiktion och endast i den utsträckning som det är så ogenomförbart att det behandlas som pro non scripto och de återstående bestämmelserna i alla relevanta villkor, policyer och meddelanden ska förbli i full kraft och verkan.

TILLÄMPLIGA LAGAR

Alla relevanta villkor, policyer och meddelanden ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien utan att ge verkan åt några principer om lagkonfliktDu samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen för High Court of Great Britain med avseende på eventuella tvister som uppstår i samband med webbplatsen, eller eventuella relevanta villkor, policyer och meddelanden eller något ärende relaterat till eller i samband med detta.

KOMMENTARER ELLER FRÅGOR

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar som härrör från webbplatsen, integritetspolicyn eller andra relevanta villkor, policyer och meddelanden eller det sätt på vilket vi hanterar din personliga information, vänligen kontakta oss på info@amicci.com.

Regler och villkor för AMICCI FASHION LTD.

Registrerad adress:

50 Woodgate, LEICESTER, LE3 5GF, Storbritannien.